5. ročník konference POOHŘÍ – Litoměřice 16.–17. října

Poohří 5 – Církev a společnost
Konference proběhne ve čtvrtek a pátek 16.–17. října 2014 v Litoměřicích v multikulturních prostorách Hradu Litoměřice (Tyršovo náměstí 68). Na programu by měla být opět široká škála archeologických a historických referátů z regionu Poohří.

Role církve ve společnosti prochází neustálými proměnami od nejstarších dob až po současnost. Od středověkého katolického universalismu přes reformační snahy a nové konfesijní odnože mladších dob až k odmítavým reakcím doby moderní, církev vždy představuje závažný prvek, jehož působení silně ovlivňuje duchovní i hmotný život společnosti. Probíhající majetkové vyrovnání s církvemi vyvolává v současnosti větší zájem o církve obecně, často ovšem s jednostranným důrazem na materiální, a tedy méně podstatnou složku jejich působení. Cílem konference je proto širší pohled na problematiku vztahu církve a společnosti v oblasti Poohří či obecněji severozápadních Čech. Nabízí se prostor pro řešení otázek v širokém záběru od záležitostí konfesijních přes organizačně-správní vývoj církevních subjektů, obecně kulturní vliv církve v oblastech výtvarného umění, hudby, školství a knižní kultury až po hmotné doklady církevního působení zprostředkované archeologií či stavebně historickými výzkumy sakrální architektury. Konference je otevřena všem zájemců o historii širšího Poohří od pravěku do současnosti.

Referující žádáme o zaslání abstraktu příspěvku (cca 5–10 řádek) do konce srpna 2014 na adresu mares@soalitomerice.cz. Referáty by neměly překročit délku dvaceti minut, jejich písemné verze budou vydány v konferenčním sborníku. K dispozici bude dataprojektor, případné další technické požadavky oznamte předem.

Kontaktní osoba – přihlášení:
PhDr. Jan Mareš, Ph.D.
tel. (+420) 477 755 890
mares@soalitomerice.cz

Kontaktní osoba – ubytování:
Mgr. Martin Barus
tel. (+420) 416 707 553
barus@dltm.cz

Historie a současnost Poohří o.s. | Webdesign Magic Media s.r.o.