11. ročník konference POOHŘÍ, Kadaň 13. — 14. října 2022

Poohří 11 — „Doprava — obchod — průmysl“

Konference proběhne ve čtvrtek a pátek 13.—14. října 2022 v klášteře v Kadani.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolujeme si Vás pozvat na jedenáctý ročník historické konference „Poohří“ s podtitulem Doprava — obchod — průmysl. Konferenci pořádá spolek „Historie a současnost Poohří“ a Městské muzeum v Kadani ve čtvrtek a v pátek 13. a 14. října 2022 v refektáři Františkánského kláštera v Kadani (Jana Švermy 474, sídlo muzea). Zhruba před 150 lety se do Poohří dostala železnice, která výrazně rozvíjela průmysl a obchod tohoto kraje. Jako obvykle i letos bude konference otevřena nejen zájemcům o toto téma, ale všem, kteří se zabývají historií Poohří od pravěku do současnosti, a uvítáme příspěvky reflektující roli regionů v dějinách, a to nejen kadaňského, ale i širšího okolí (Žatecka, Lounska, Chomutovska, Mostecka, Litoměřicka, Slánska, Rakovnicka apod.).

Přihlášky zasílejte do poloviny září 2022 na e-mailovou adresu: havrlant@muzeumlouny.cz Referující žádáme o zaslání abstraktu příspěvku do konce září 2022. Referáty by neměly překročit délku dvaceti minut, jejich písemné verze budou vydány v konferenčním sborníku. K dispozici bude dataprojektor, případné další technické požadavky oznamte předem. Referujícím účastníkům zprostředkujeme nocleh. Pro všechny účastníky bude připraven zajímavý doprovodný program.

Srdečně zvou
ThLic. Jaroslav Havrlant, Th.D., PhDr. Jan Mareš, Ph.D., PhDr. Martin Vostřel, Ph.D.
za spolek Historie a současnost Poohří

Petr Liebscher a Mgr. Lukáš Gavenda
za Městské muzeum v Kadani a františkánský klášter

Další spolupořadatelé:
Oblastní muzeum v Lounech, Státní okresní archiv Louny

Kontaktní osoba — přihlášení:
Jaroslav Havrlant, mob. 608 575 929
havrlant@muzeumlouny.cz

ubytování a stravování:
Petr Liebscher, mob. 602 104 242
liebscher@kultura-kadan.cz

spolek Historie a současnost Poohří | Webdesign Magic Media s.r.o.