Publikace

POOHŘÍ 4. Peníze a život, Louny 2014
Sborník z konference konané v Lounech 4. října 2013.

POOHŘÍ 3. Ohře – spojnice lidí a osudů, Kadaň 2013
Sborník z konference konané v Kadani 4.–5.10. 2012.

POOHŘÍ 2. Památky a společnost, Žatec 2012
Sborník z konference konané v Žatci ve dnech 8.a 9. září 2011.

POOHŘÍ 1. Sídla – Správa – Společnost, Louny 2011
Sborník z konference konané v Lounech 13.–14. května 2010.

Publikační pravidla

Historie a současnost Poohří o.s. | Webdesign Magic Media s.r.o.