Publikace

POOHŘÍ 10. Památky – parky – putování, Louny 2022
Sborník z konference konané v Libochovicích 7. a 8. října 2021.

POOHŘÍ 9. Paměť a tradice, Louny 2020
Sborník z konference konané v Lounech 10. a 11. října 2019.

POOHŘÍ 8., Louny 2019
Sborník z konference konané na Novém Hradě v Jimlíně 18. a 19. října 2018.

POOHŘÍ 7. Smrt, války a katastrofy, Louny—Žatec—Kadaň 2018
Sborník z konference konané v Kadani 12. a 13. října 2017.

POOHŘÍ 6. Města a společnost, Louny—Žatec—Kadaň 2019
Sborník z konference konané v Žatci 8. a 9. října 2015.

POOHŘÍ 5. Církev a společnost, Litoměřice 2015
Sborník z konference konané v Litoměřicích 16. a 17. října 2014.

POOHŘÍ 4. Peníze a život, Louny 2014
Sborník z konference konané v Lounech 4. října 2013.

POOHŘÍ 3. Ohře – spojnice lidí a osudů, Kadaň 2013
Sborník z konference konané v Kadani 4.–5.10. 2012.

POOHŘÍ 2. Památky a společnost, Žatec 2012
Sborník z konference konané v Žatci ve dnech 8.a 9. září 2011.

POOHŘÍ 1. Sídla – Správa – Společnost, Louny 2011
Sborník z konference konané v Lounech 13.–14. května 2010.

Publikační pravidla

Historie a současnost Poohří o.s. | Webdesign Magic Media s.r.o.