POOHŘÍ 3. Ohře – spojnice lidí a osudů, Kadaň 2013

Sborník z konference konané v Kadani 4.–5.10. 2012
si můžete objednat v Městském muzeu v Kadani.
muzeum@kultura-kadan.cz
tel. 474 341 295

Obsah

Jaroslav Havrlant
Bouřlivý rok 1412 v Žatci. K Husovu pobytu ve městě
6
Petra Paterová
„… vy toho křísíte a hledít, tam již leží jeden zabitej …“ – Spor o mord
Lukše Zadního, poddaného budyňského panství, před městským soudem v Lounech
13
Jiří Šlajsna
L´Armee des Mathurins, K operacím francouzského předvoje
Mořice Saského v říjnu roku 1742
24
Veronika Štěpánová
Židovská komunita v obci Hříškov v regionálním kontextu
41
Martin Vostřel
Počátky lounského Sokola v kontextu bouřlivých let 1867 až 1871
53
Petr Rak
O pečetích a znaku města Kadaně
69
Tomáš Velička
Nejstarší kadaňský kopiář - Příspěvek k pozdně středověké městské diplomatice
96
Dagmar Štefancová
Hlasové knihy z latinské jáchymovské školy
116
Alžběta Mokrá
Kostel sv. Mikuláše v Mikulovicích v uměleckohistorických souvislostech
130
Pavel Kalina
Od františkánů k Fíkovi: architektura a existenciální tíseň v krajině podél Ohře
141
Ondřej Hladík
Poohří, region věznic a pracovních táborů
146
Jan Kerner
Ohře jako impuls pro vznik nové turistické destinace
154
Jan Losenický
Wogastisburg – genius loci ignoti
156
RECENZE:  
Jan Mareš
Petr Meduna – Jan Pařez – Jaromír Tlustý: Kostel Povýšení svatého Kříže
v Radonicích nad Ohří, Praha 2011
160

 

Historie a současnost Poohří o.s. | Webdesign Magic Media s.r.o.