POOHŘÍ 1. Sídla – Správa – Společnost (Louny 2010)

13.–14. května 2010, velká zasedací síň Městského úřadu Louny

Konečný program konference (abstrakty zde):

 Čtvrtek 13. 5.

12:30 Zahájení konference
1. Ing. Jan Kerner (starosta Loun): úvodní slovo
2. PhDr. Jan Mareš, Ph.D. (SOkA Louny): Region Poohří

12:50 Blok I
3. Bc. Martin Volf (ÚAPPSZČ Most): Dvůr Himlštejn na Karlovarsku
4. Zdeněk Plaček (LenOS, Lenešice): Sakrální stavby v krajině
5. Mgr. Miroslav Černý (Sdružení pro Podlesí, Jimlín): Urbanistický vývoj obce Zeměchy v okrese Louny

14:00 Blok II
6. Mgr. Jaroslav Havrlant (OM Louny): Přehled církevní správy v severozápadních Čechách
7. PhDr. MgA. Josef Záruba-Pfeffermann, Ph.D. (FF UK Praha): Okruh nástěnných maleb ve Slavětíně a jejich vztah ke dvorskému umění
8. Mgr. Andrea Janderová (SOA Praha): Křížovníci s červenou hvězdou v Litoměřicích a Mostě do roku 1526

15:20 Blok III
9. Mgr. Michal Novotný (NTM Praha): Mates Šlik (†1487), pán z Holíče a Lokte
10. prof. PhDr. Pavel Kalina, CSc. (ČVUT Praha): Benedikt Ried a problém „mizejícího architekta“ v dějinách
11. Mgr. Milena Bílková, Th.D. (MM Kadaň): Epitaf důlního podnikatele Christopha Meynera († 1573) v klášteře kadaňských františkánů

16:50 Blok IV
12. Mgr. Martin Myšička (SOkA Most): Pečetě lounských cechů
13. PhDr. Karel Mareš (Gymnázium Louny): Staré tisky a jejich majitelé v knihovně kláštera v Dolním Ročově
14. PhDr. Dagmar Štefancová (NM Praha): Poohří v hudební sbírce Ondřeje Horníka

18:30 kulturní podvečer v muzeu (jazzový klavír I. Tausingera, překvapení M. Nečesané a občerstvení)
20:00 večerní prohlídka kostela sv. Mikuláše
společné posezení v restauraci Na Hradbách


Pátek 14. 5.

9:00 Blok V
15. PhDr. Martin Vostřel (OM Louny): Průmysl v Lounech na přelomu 19. a 20. století
16. Petra Paterová (NA Praha): Obec Chroustovice aneb spolek pro pobavení těla i ducha
17. PhDr. Bohumír Roedl (SOkA Louny): Historik Loun Kamil Linhart

10:10 Blok VI
18. Mgr. Daniela Linková (OM Litoměřice): Historie a zhodnocení uměleckohistorického významu lounského hřbitova u kostela Čtrnácti sv. pomocníků
19. Mgr. Jiří Bureš (NPÚ ÚOP Ústí nad Labem): Vitráže v severozápadních Čechách
20. doc. PhDr. David Papajík, Ph.D. (FF UP Olomouc): Toužetínský pán Jan ze Sovince a z Doubravice († 1580) a jeho osudy

11:30 Blok VII
21. Bc. Pavel Dohnal (Sokolov): Integrace Falknova nad Ohří do Československého státu
22. Bc. Ondřej Hladík (KDH VS ČR Praha): Justiční statek Mlékojedy 1946–1952
23. PhDr. Jiří Matyáš (RM Žatec): Správní reforma roku 1960 a vznik "velkého" okresu Louny

 kolem 13:00 závěr konference

Historie a současnost Poohří o.s. | Webdesign Magic Media s.r.o.