Cyklo-výlet 19.6. 2010

V sobotu 19. června proběhl tradiční cyklistický výlet pod vedením J. Mareše a J. Havrlanta, tentokrát jako akce občanského sdružení Historie a současnost Poohří. Třebaže účast nebyla kdoví jak velká, počasí vyšlo krásně a dobrodružné výpravy do zapomenutých kaplí, kostelů a jejich věží měly úspěch.

Cesta vedla z Loun kolem archeologického skanzenu Březno nejprve do Postoloprt. Na valech zaniklého hradiště Drahúš se četla pověst o Durynkovi, jak ji zaznamenal Kosmas. Kronikář právě do těchto míst zasadil vraždu malého chlapce – syna knížete Lučanů. Přitom poprvé zmínil také klášter v Postoloprtech, jehož zbytky jsme navštívili vzápětí. Pan děkan nám ukázal nejen proslulé románské šesti-sdružené okno ve farní sýpce, ale také děkanský kostel Panny Marie. Po obědě jsme pokračovali do Bítozevsi s gotickým kostelem sv. Michala, následovala Blažim s barokním kostelem sv. Prokopa, kouzelná kaple Obětování Panny Marie a Břvany s kostelem sv. Martina. V těchto chrámech kromě povídání o historii místa zazněly také staré chorální zpěvy. Odvážlivci se mohli podívat i na věž a obdivovat výhled nebo staré zvony.

Historie a současnost Poohří o.s. | Webdesign Magic Media s.r.o.