POOHŘÍ 1. Sídla – Správa – Společnost, Louny 2011

Sborník z konference konané v Lounech 13.–14. května 2010.

Obsah

Představení sborníku a vydavatele 7
Jan Kerner
Poohří - historie a současnost (úvodní slovo)
9
Jan Mareš
Region Poohří
12
Martin Volf
Dvůr Himlštejn na Karlovarsku
18
Miroslav Černý
Archeologické souvrství z obce Zeměchy v okrese Louny
28
Zdeněk Plaček
Sakrální stavby v krajině
32
Jaroslav Havrlant
Přehled vývoje církevní správy v severozápadních Čechách
36
Josef Záruba-Pfeffermann
Dvorská reprezentace a region – Kostel sv. Jakuba Většího ve Slavětíně
51
Andrea Janderová
Křižovníci s červenou hvězdou v Litoměřicích a Mostě do roku 1526
65
Michal Novotný
Mates Šlik (†1487), pán z Holíče a Lokte
81
David Papajík
Toužetínský pán Jan ze Sovince a z Doubravice († 1580) a jeho osudy
99
Milena Bílková
Renesanční epitaf Christopha Meynera v kostele Čtrnácti sv. Pomocníků
v Kadani
107
Martin Myšička
Katalog pečetí lounských cechů
114
Karel Mareš
Staré tisky v knihovně augustiniánského kláštera v Dolním Ročově
130
Dagmar Štefancová
Poohří v hudební sbírce Ondřeje Horníka
142
Jiří Bureš
Sakrální vitráže Lounska
157
Daniela Linková
Lounský hřbitov u Čtrnácti sv. Pomocníků
168
Pavel Kalina
Benedikt Ried, národnostní otázka a problém „mizejícího architekta“
v dějinách
180
Martin Vostřel
Přerod Loun ze zemědělského města na agrárně-průmyslové
centrum regionu
190
Petra Paterová
Obec Chroustovická – spolek pro pobavení těla i ducha
202
Bohumír Roedl
Historik Loun Kamil Linhart
210
Pavel Dohnal
Integrace Falknova nad Ohří do československého státu
224
Ondřej Hladík
Justiční statek Mlékojedy 1946–1952
238
Jiří Matyáš
Správní reforma roku 1960 a vznik „velkého“ okresu Louny
249
Do sborníku přispěli 261


Historie a současnost Poohří o.s. | Webdesign Magic Media s.r.o.