POOHŘÍ 3. Ohře – spojnice lidí a osudů (Kadaň 2012)

Konference proběhla ve čtvrtek a pátek 4.–5. října 2012 v Kadani v prostorách bývalého františkánského kláštera.

Abstrakty najdete zde

Program:

Čtvrtek 4. října (refektář Františkánského kláštera)

10.00 – 12.00 prezentace účastníků ve Františkánském klášteře, ubytování
13.00 zahájení konference

blok I (13.00 – 14.00):
1. Mgr. Jiří Šlajsna (OM Chomutov): L´Armee des Mathurins. K operacím francouzkého předvoje Mořice Saského v říjnu roku 1742 v Poohří.
2. PhDr. Zdeněk Smrž (ÚAPP SzČ Most): Linie polních opevnění z roku 1813 mezi Postoloprty a Budyní nad Ohří: výsledky historického bádání a letecké archeologie.
3. PhDr. Marie Svačinová (Partnerský spolek Litvínov): Stará solná stezka Halle – Praha (Alte Salzstraße Halle – Prag).

diskuze

blok II (14.30 – 15.30):
4. ThLic. Jaroslav Havrlant (OM Louny): Bouřlivý rok 1412 v Žatci.
5. Mgr. Petra Paterová (SOkA Praha-východ): „… vy toho křísíte a hledít, tam již leží jeden zabitej …“ – Spor o mord Lukše Zadního, poddaného budyňského panství, před městským soudem v Lounech.
6. Mgr. Veronika Štěpánová (SOkA Rakovník): Židovská komunita v obci Hříškov v regionálním kontextu.

diskuze

blok III (16.00 – 17.00):
7. PhDr. Martin Vostřel (OM Louny): Počátky lounského Sokola.
8. Mgr. Ing. Marek Krejčí (Památková inspekce MK ČR): Ohře jako umělecká inspirace. (K 150. výročí narození malíře Václava Březiny).
9. Prof. PhDr. Pavel Kalina, Ph.D. (Ústav teorie a dějin architektury, FA ČVUT): Od františkánů k Fíkovi: architektura a existenciální tíseň v krajině podél Ohře.

diskuze

17.30 prohlídka Františkánského kláštera Čtrnácti. sv. Pomocníků v Kadani

Pátek 5. října (refektář Františkánského kláštera)

blok I (9.00 – 10.00):
10. PaedDr. Mgr. Petr Rak (SOkA Kadaň): O pečetích a znaku města Kadaně.
11. Mgr. Tomáš Velička (Katedra PVH a archivnictví, FF UK): Nejstarší kadaňský kopiář (Příspěvek k pozdně středověké městské diplomatice).
12. PhDr. Dagmar Štefancová (NM – České muzeum hudby): Hlasové knihy z latinské jáchymovské školy.

diskuze

blok II (10.30 – 11.30):
13. PhDr. Ondřej Hladík (Kabinet dokumentace a historie VS ČR): Poohří, region věznic a pracovních táborů.
14. Ing. Jan Kerner (předseda správní rady destinační agentury Dolní Poohří): Ohře – katalyzátor vzniku nové turistické destinace Dolní Poohří.
15. Mgr. Jan Losenický (Kulturní zařízení Kadaň): Turistický potenciál bitvy u Wogastisburgu.

diskuze

13:00 prohlídka kadaňského hradu (nově vzniklé expoziční prostory ve sklepení hradu)

odpolední exkurze

14.00 odjezd autobusem od informačního centra na Mírovém náměstí

16. Bc. Alžběta Mokrá: Počátky kostela sv. Mikuláše v Mikulovicích v uměleckohistorických souvislostech.
17. Bc. Milan Sýkora (ÚAPP Most): Hrad Egerberk a problematika hradů v Poohří.

17.00 (cca) návrat z exkurze

Historie a současnost Poohří o.s. | Webdesign Magic Media s.r.o.