POOHŘÍ 6. Města a společnost (Žatec 2015)

Konference proběhne ve čtvrtek a pátek 8.–9. října 2015 v prostorách Křížovy vily v Žatci (Zeyerova ul. 344, pobočka Regionálního muzea K. A. Polánka v Žatci).

Program konference:

Čtvrtek 8. října

12:00 Prezentace účastníků
13:00 Zahájení konference
Mgr. Z. Hamousová, starostka města Žatce
PhDr. R. Holodňáková, ředitelka Regionálního muzea K.A. Polánka
PhDr. J. Mareš, Ph.D., spolek Historie a současnost Poohří

13:15 I. blok
Mgr. M. Černý (OM Louny)
Města před městem
Mgr. A. Košátková (FF UK Praha)
Svědectví o městech v kronikách 13. a 14. století
Mgr. A. Huczmanová (KTF UK Praha)
Hrabišici a jejich vliv na sakrální architekturu v Poohří v prvé čtvrtině 13. století

přestávka 15 min. včetně diskuse

14:45 II. blok
ThLic. J. Havrlant, Th.D. (OM Louny)
Středověké žatecké kostely v přehledu
Prof. PhDr. P. Štěpánek, Ph.D. (FF UP Olomouc)
Žatec jako zastávka na svatojakubské cestě
PhDr. V. Doušová (SOkA Rakovník)
Žatecká zádušní kniha z let 1550-1650 a její vypovídací hodnota
Doc. MgA. B. Czechowicz, Dr. (Universytet Opolski)
„O felix civitas que edificatur tempore pacis”. Ideový program lounských městských bran okolo roku 1500

přestávka 30 min. včetně diskuse

16:30 III. blok
Mgr. et Mgr. J. Dienstbier, Ph.D. (ÚDU AV ČR)
Nástěnná malba v Poohří a severozápadních Čechách
Mgr. P. Konupková (FF UK Praha)
Heraldické památky erbovních a nobilitovaných měšťanů v Litoměřicích
Mgr. E. Němečková, Ph.D. (FF UJEP Ústí nad Labem)
Počátky řemeslné organizace v Čechách s ohledem na severozápadní Čechy

17:30 diskuse, závěr prvního dne

Doprovodný program
18:00 návštěva chmelového majáku
19:30 společná večeře


Pátek 9. října

9:00 I. blok
Mgr. T. Hejdová (ÚJČ AV ČR)
Majetky kláštera v Panenském Týnci
PhDr. P. Zelenková, Ph.D. (NG Praha)
Univerzitní teze D. I. Pocka
PhDr. V. Laštovičková, Ph.D. (VŠUP Praha)
Architektura měst na česko-německé jazykové hranici (Postoloprty a Louny, Terezín a Litoměřice)

přestávka 15 min. včetně diskuse

10:15 II. blok
Mgr. P. Fabini (Masarykův ústav a Archiv AV ČR)
Město Louny a nominace kandidátů pro parlamentní volby v druhé polovině 19. století
PhDr. M. Vostřel (OM Louny)
Louny jako bašta češství - český nacionalismus na přelomu 19. a 20. století
Mgr. B Rejzl (PF UK Praha)
Váleční uprchlíci a vysídlenci ve městech a obcích okresního hejtmanství Louny v letech 1914–1918

přestávka 30 min. včetně diskuse

11:45 III. blok
PhDr. M. Krausová, Ph.D. (RM K.A. Polánka Žatec)
Ještě se tančilo aneb návštěva Karla Habsburka v Žatci roku 1910
Mgr. I. Fuksa (NM Praha)
Výstavba opevnění 1937-1938 a dopad na města v Poohří
Mgr. H. Lencová (RM K.A. Polánka Žatec)
Národní správce - bezúhonný hrdina?

přestávka 15 min. včetně diskuse

13:00 IV. blok
prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc. (PF MU Brno)
Příchod volyňských Čechů do Žatce
PhDr. O. Hladík (VS ČR)
Skupina Věkoslava Loutského a III. odboj v Poohří

13:40 diskuse, závěr konference.

Doprovodný program
14:00 společný oběd
15:00 návštěva Kněžské brány a podzemí Hošťálkova domu


Historie a současnost Poohří