POOHŘÍ 10. Památky — parky — putování (Libochovice 2021)

Konference proběhne ve čtvrtek a v pátek 7. — 8. října 2021 od 12:00 h. v Libochovicích na zámku.

Abstrakty najdete zde

Program konference:

Čtvrtek 7. října

11:00 Prezentace účastníků
12:00 Zahájení konference
Michaela Prokopová, kastelánka Přivítání na zámku
Jan Mareš, Jaroslav Havrlant Představení konference za spolek Historie a současnost Poohří

12:15 I. blok
Petr Novák
Nový poznatek k prehistorii Dobroměřic
Vojtěch Peksa
Nález raně středověké studny u Liběšovic na Podbořansku
Bohumír Roedl
Skupice: Úvahy o přeložení vesnice a o dataci zvonice u tamního kostela svatého Jana Křtitele

diskuse, přestávka a občerstvení

13:45 II. blok
Dagmar Štefancová
Kancionál Jakuba Srkala z roku 1579: cesta písňové postily z Jáchymova do Litoměřic
Milan Černý
Urtica a jedno polozapomenuté requiem
Martin Šanda
Střípky ze stavebních dějin postoloprtského zámku + Sochař František Rotter

diskuse, přestávka a občerstvení

15:15 III. blok
Jaroslav Sojka
Portrét Kateřiny Petrovny Šuvalové od Vincenza Camucciniho ze sbírek státního zámku Libochovice
Markéta Šantrůčková
Park v Krásném Dvoře u Podbořan jako příklad rané fáze krajinářských parků v českých zemích
Jaromír Tlustý
Historie a současnost parku a zahrady zámku v Libochovicích

16:30 komentovaná prohlídka zámecké zahrady a parku Jaromírem Tlustým
17:00 komentovaná prohlídka zámku


18:00 společná večeře v Hostinci Na kopečku


Pátek 8. října

9:00 IV. blok
Petr Liebscher
Rekonstrukce chrámu Zvěstování Panny Marie a Čtrnácti svatých pomocníků při františkánském klášteře v Kadani
Milena Bílková
Vyznání víry v obrazech – nástěnné malby z roku 1614 ve františkánském kostele v Kadani a jejich grafické předlohy

diskuse, přestávka, občerstvení

10:00 V. blok
Karel Mareš
Řád augustiniánů poustevníků a jeho šlechtičtí mecenáši
Martin Barus
Milostná mariánská soška z kostela Narození Panny Marie v Morech jako doklad zaniklého poutního místa – diskusní příspěvek
Jaroslav Havrlant
Otazníky kolem mariánského poutního místa v Liběšicích u Žatce – diskusní příspěvek

diskuse, přestávka, občerstvení

11:00 VI. blok
Ivo Černý
Putování z Libochovic do Budyně nad Ohří po mapě 1. vojenského mapování
Jaromír Tlustý – Vítězslav Lisec
Cesty Jana Josefa hraběte Herbersteina Severní Afrikou v letech 1879–1929
Zdeněk Plaček
Park jako součást veřejného prostoru – obnova parku v Lenešicích

diskuse

12:20 VII. blok
Jana Mezerová
Regionální faktory a skupinová identita Němců z českých zemí ve vlastivědné produkci Horního Ponisí a Žatecka
Martin Vostřel
Od potulných loutkářů po vznik nejstarší budovy loutkového divadla v Československu
Jaroslav Havrlant
Vrchlický, Louny a Noc na Karlštejně

13:30 diskuse a závěr konference

13:45 pro zájemce oběd v Restauraci Konírna


Uváděné časy jsou jen orientační!


Historie a současnost Poohří