POOHŘÍ 4. Peníze a život, Louny 2014

Sborník z konference konané v Lounech 4. října 2013.

Obsah

Předmluva 7
Zdeněk Uhlíř
Lichva v českých předhusitských a husitských polemikách
9
Jan Mareš
Požár a ekonomika středověkého města
26
Eva Němečková
Role Ohře v životě královských měst Kadaně, Žatce a Loun
38
Tomáš Velička
Od spolupráce ke konkurenci. Lounští a jejich vztahy k jiným městům
ve středověku
47
Petra Paterová
Mlynáři a město. Společenské postavení a styky mlynářů
v městské společnosti 16. století na příkladu královského města Louny
69
Karel Mareš
Ceny domů v Lounech v letech 1620–1639 na základě berních odhadů
78
Martin Myšička
Příjmy cechů na příkladu města Mostu
84
Antonín Hluštík
K lounským počátkům rodu Benišků rytířů z Dobroslavi
91
Jan Grisa
„Pijte bohušovické pivo, podporujte menšinový podnik!“
– hospodářský nacionalismus na příkladu pivovaru v Bohušovicích nad Ohří
101
Jiří Matyáš
Záchrana zámku v Libočanech u Žatce v 50. – 70. letech 20. století
118
Recenze a materiály
Zdeněk Plaček
Kostel sv. Šimona a Judy v Lenešicích pět let poté…
135
Jaromír Tlustý
Těžko jest básníku – životopis básníka Boleslava Jablonského z roku 2013
137
Jaroslav Havrlant
Úvahy nad založením města Loun
140


Historie a současnost Poohří o.s. | Webdesign Magic Media s.r.o.