POOHŘÍ 9. Paměť a tradice, Louny 2020

Sborník z konference konané v Lounech 10. a 11. října 2019.

Obsah

Předmluva 7
130 let lounského muzea
Z muzejní současnosti

Jiří Matyáš
Léta 2015–2019 v životě Oblastního muzea v Lounech
11
Karolína Klinecká
Archeoskanzen Březno 2015… 2020… a dál
23
K minulosti muzea
Daniel Stolz – Lenka Čtvrtníčková
Březno u Loun – historie archeologického výzkumu a archeologického
experimentálního centra
27
Jaroslav Havrlant
Osudy církevních předmětů v lounském muzeu
41
Jaroslav Sojka
Gotická socha svatého biskupa (Mikuláše) ze sbírek lounského muzea
63
Poohří v proudu času
Milan Sýkora
Počátky hradu Žirotín/Žerotín a jeho stavební podoba
77
Martin Ollé
Marginálie k datu založení a osobě zakladatele kláštera klarisek v Panenském Týnci
115
Helena Chalupová
Sláva a pád sedmihradského turkobijce Zikmunda Báthoryho
135
Milan Černý
Joannes Ignatius Scheinpflug, duchcovský kantor a regenschori
143
Martin Vostřel
Vzestup a pád průmyslníka Františka Hýry
165
Jan Mareš
Z Loun za Velkou louži aneb Americký sen Josefa Bulovy
Prolegomena k životu Josefa Bulovy (* 7. 9. 1851 Louny, † 18. 11. 1935 New York)
191
Milada Krausová
Když za války hráli v Žatci Ackermanna
201
Materiály
Jiří Líšťanský – Milan Richter
Využití příběhu místního legionáře a regionálních prvků při výuce historie
219


Historie a současnost Poohří z.s. | Webdesign Magic Media s.r.o.