POOHŘÍ 8. (Nový Hrad 2018)

Konference proběhne ve čtvrtek a pátek 18.–19. října 2018 Na Zámku Nový Hrad v Jimlíně (čp. 220).

Abstrakty najdete zde

Program konference:

Čtvrtek 18. října, kolokvium:
Lounsko ve středověku a na počátku raného novověku


9:00 Prezentace účastníků
10:00 Zahájení konference
Josef Kabát Přivítání na Zámku Nový Hrad
Jaroslav Havrlant, Jan Mareš Přivítání za spolek Historie a současnost Poohří
Ľubomír Turčan Jak se zrodila myšlenka lounského kolokvia
Karel Mareš Za Bedřichem Štauberem
Petr Sommer Vzpomínka na Dr. Bedřicha Štaubera

11:00 I. blok
Vilém Zábranský
Oblast Lounska z hlediska kartografického
Jaroslav Havrlant
Oblast Lounska z hlediska církevní správy
Jan Mareš
Oblast Lounska z hlediska panovnických listin a městských účtů
Tomáš Velička
Oblast Lounska z hlediska desk dvorských a městských knih

diskuse
oběd formou rautu

14:00 II. blok
Petr Novák
Město Louny a Žatecké předměstí
Aleš Káčerik, Ivan Peřina
Kostel sv. Mikuláše v Lounech, archeologické a stavební detaily z výzkumu v roce 2016
Milan Sýkora
Hrady Pravda a Žerotín

diskuse, přestávka

15:30 III. blok
Jan Royt
Gotické nástěnné a deskové malířství na Lounsku
Jaroslav Sojka
Panenský Týnec v širších souvislostech změny portálové architektury okolo roku 1400
Veronika Horová
Pozdně středověké nástěnné malby na Novém Hradě u Jimlína

diskuse

prohlídka nástěnných maleb na Novém Hradě
přejezd do Loun
prohlídka chrámu sv. Mikuláše v Lounech

19:00 společná večeře v restauraci Union


Pátek 19. října
Poohří od pravěku do současnosti


9:30 IV. blok
Dagmar Štefancová
Druhotně použitý notovaný pergamen na vazbách knih z knihovny augustiniánského kláštera v Dolním Ročově
Milan Černý
Chrámoví hudebníci a repertoár v oblasti severozápadního Podkrušnohoří za doby barokní

diskuse, přestávka

10:30 V. blok
Michal Soukup
Osamocená novověká stavba v Žatci „U Ptáka“
Jiří Matyáš
Perspektivy a limity Pražského jara v regionech I. - Okresní konference KSČ Louny a Rakovník v roce 1968

diskuse, závěr konference

12:00 oběd formou rautu

exkurze - prohlídka Panenského Týnce

Uváděné časy jsou jen orientační!


Historie a současnost Poohří