8. ročník konference POOHŘÍ – Nový Hrad 18. – 19. října 2018

Poohří 8 – „Lounsko ve středověku a na počátku raného novověku“
druhý den „Poohří od pravěku do současnosti“

Konference proběhne ve čtvrtek a pátek 18.–19. října 2018 na Zámku Nový Hrad v Jimlíně (čp. 220).

Letošní konference bude rozdělena na dvě části. První den proběhne kolokvium „Lounsko ve středověku a na počátku raného novověku“, které bude věnované památce PhDr. Bedřicha Štaubera, dlouholetého ředitele lounského muzea (1975–2013) a zaměří se na historii a památky Lounska do třicetileté války. Druhý den je otevřen všem zájemcům o historii Poohří od pravěku do současnosti, přitom zazní příspěvky reflektující dějiny širšího regionu Poohří, nejen Lounska.

Přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu: havrlant@muzeumlouny.cz Referující žádáme o zaslání abstraktu příspěvku do konce září 2018. Referáty by neměly překročit délku dvaceti minut, jejich písemné verze budou vydány v konferenčním sborníku. K dispozici bude dataprojektor, případné další technické požadavky oznamte předem. Referujícím účastníkům zprostředkujeme nocleh a odvoz z Loun na Nový Hrad a zpět. Pro všechny účastníky bude připraven zajímavý doprovodný program.

Srdečně zvou
ThLic. Jaroslav Havrlant, Th.D., PhDr. Jan Mareš, Ph.D., PhDr. Martin Vostřel, Ph.D.
za spolek Historie a současnost Poohří

PhDr. Ľubomír Turčan a Prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.

Další spolupořadatelé:
Zámek Nový Hrad, Oblastní muzeum v Lounech, Státní okresní archiv Louny, Filozofická fakulta UJEP v Ústí nad Labem

Program konference

Abstrakty

Kontaktní osoba – přihlášení:
Jaroslav Havrlant
havrlant@muzeumlouny.cz

spolek Historie a současnost Poohří | Webdesign Magic Media s.r.o.